วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2554
24 มกราคม 2554
วันนี้เป็นวันแรกของการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ หลังจากเตรียมตัวทำ passport และหาซื้อกล้องถ่ายรูปใหม่นานหลายเดือนแล้ว  ตื่นนอนตั้งแต่ตีสองแนะ  ได้ขึ้นรถทัวร์ ประมาณตีห้ากว่าๆ แล้ว คณะทั้งหมดสองคันรถทัวร์ ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ตอนเช้าก็รับประทานอาหารกล่องบนรถ เพื่อทำเวลา จากนั้นก็ผ่านด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลนมาเลเซีย พร้อมกับประทับตราหนังสือเดินทาง เสร็จพิธีการที่ด่าน ก็ได้ไปแลกเปลี่ยนเงิน ณ.จุดแลกเปลี่ยน หลังจากนั้นก็เข้าสู่สถานที่ดูงาน ที่โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Kodiag school รับประทานอาหาร เครื่องดื่มและผลไม้ที่โรงเรียน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่เกาะปินัง  รับประทานอาหารเย็นร้านอาหารจีน MAKANAN LAUT หลังจากนั้นก็เข้าที่พักโรงแรม Grand Contineltal Hotel พัก 2 ท่าน/ห้อง  ช้านๆๆๆๆ พักกับตาลี่ เพื่อนร่วมงานที่โรงเรียน เพื่อนร่วมบ้านพัก เพื่อนร่วมห้องเรียนป.บัณฑิต และเพื่อน ๆๆๆๆๆๆ......................ในระหว่างการเดินทาง คุณไกด์ (บังมุส) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย (Malaysia)  เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายูมีพรหมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สองคือทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน
อาณาเขต 329,758 ตารางกิโลเมตร
พลเมืองประมาณ 25 ล้านคน
มีกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวง
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์ รองลงมาเป็นชาวจีน อินเดียและชนชาวพื้นเมืองอื่น ๆ
ภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติแต่ภาษาอังกฤษก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ประมุขของประเทศคือ พระราชาธิบดี หัวหน้ารัฐบาลคือ นายกรัฐมนตรี
บรรยากาศร้อนอบอุ่นและชื้นตลอดปี
เงินมาเลเซยมีหน่วยเป็นริงกิต RM:Malaysian Ringgit
25 มกราคม 2554
วันนี้เป็นวันที่สองของการท่องเที่ยวค่ะ ตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบรับประทานอาหารเช้า ณ. ที่พัก  ชมป้อมปืนและชายหาด บนเกาะปินังแล้วก็ออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ แวะรับประทานอาหารกลางวัน (ส่วนมากจะเป็นอาหารจีน) หลังจากนั้นก็แวะถ่ายรูปคู่กับพระราชวังของประเทศมาเลเซีย อันสวยงาม แต่เสียดายมากเพราะมีเวลานิดเดียวเอง พระราชวังแห่งชาติอิสตาน่า เนการ่า เป็นที่ประทับของพระราชาธิบดี หรือ ยังดี-เปอร์ตวน อากุง ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในได้แตชื่นชมความสวยงามตรงประตูทางเข้าที่มีทหารม้าส่าเสื้อสีแดงเข้มเฝ้าประตูอารักขาอยู่ ปัจจุบันที่ประทับของพระราชาธิบดีและพระราชินี อยู่ที่พระราชวังแห่งใหม่ในเมือง ปุตาจาย่า คือ พระราชวังอีสตาน่า เนการ่า เมลาวะตี นั่งรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆ ในตัวเมือง เช่น ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสา  จัตุรัสเมอร์เดก้า จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์คือ เสาธงที่เคยทำสถิติที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 100  เมตร (ปัจจุบันอยู่ที่ ประเทศอาเซียไบจาน ภูมิภาคเอเชียกลางสูง 162 เมตร)  หลังจากนั้นแวะชมตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) ด้วยความสูง 451.9 เมตร โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างตึกทั้งสองที่ชั้น 41   ออกเดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง 1,800 เมตร ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า (SKY WAY) แล้วเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง นั่งกระเช้าละ 8 ที่นั่ง เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สะดวกและปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดในโลก โดยวิ่ง 6 เมตร/วินาที ได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น เข้าที่พัก โรงแรม FIRST WORLD รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ ที่ภัตตาคารโรงแรม หลังอาหาร เที่ยวชมในบ่อนคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องต่อกฎหมาย(อิสระ)  มีการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อดแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล ฯลฯ  ชมไม่นานหรอก ไม่ค่อยคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้นะ มีสวนสนุกในร่ม ภายในโรงแรมเฟิร์สเวิลด์ ช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ มีเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม  เริ่มเหนื่อยแล้ว พักผ่อนดีกว่าค่ะ กลับเข้าในห้องก็รีบอาบน้ำนอน หลับเอาแรงไว้ก่อน  จะได้รีบตื่นตอนเช้า ไปเที่ยวต่ออีก แฮะ ๆ ๆ ๆ ๆ คุณไกด์ ได้เพิ่มความรู้ขณะที่นั่งรถเกี่ยวกับรัฐ 13 รัฐมีรัฐเชอลังงอร์ รัฐเปอร์ลิส รัฐเคดาห์ รัฐปีนัง รัฐเปรัค รัฐเนกรี เซมบิลลัน  รัฐมะละกา รัฐยะโฮร์ รับปาหัง รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู รัฐซาราวัค และรัฐซาบาร์
26 มกราคม 2554
วันที่สามตื่นนอนแต่เช้า รับประทานอาหารบุฟเฟ่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม คอยรถบัสที่เก็นติ้งนานจังเลย อากาศก็หนาวมาก โชคดีที่เอาเสื้อหนาวมาด้วย เดินทางเข้าสู่เมืองใหม่ปุตราจายาซึ่งเป็นเมืองใหม่ศูนย์รวมสถานที่ราชการของมาเลซีย มีมัสยิดสีชมพู ปุตรา (Putra Mosque)   หลังจากนั้นเข้าสู่เมืองโยโฮบารู  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่โยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่สิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์ เสร็จพิธีการที่ด่านเรียบร้อยแล้ว ก็เชิคอินเข้าสู่ที่พัก A QUEEN HOTEL and FRAGANCE HOTEL IMPERIL  ได้พักที่ A QUEEN HOTEL โรงแรมสบาย สะอาด ไม่มีบันได มีแต่ลิฟท์ ทุกอย่างในห้องพักใช้การสัมผัสมือและใช้ Key Card
27 มกราคม 2554
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นเที่ยวชม อ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน และช้อปปิ้ง บริเวรถนนออร์ชาร์ด รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ชมด้านหน้ารีสอร์ทเวิลด์ ยูนิเวอร์เซล เอ็นเตอร์เทนแหล่งใหม่ของสิงคโปร์ ดูภาพยนตร์ สี่มิติ ตื่นเต้นจังเลย ระหว่างรอชม  Song  of the sea รับประทานอาหารเย็นที่ศูนย์อาหารบนเกาะเซ็นโนซา  จากนั้นนั่งรถชมชายหาดเซ็นโตซา  ชมน้ำพุเต้นระบำ Song  of the sea เสร็จจากการชมน้ำพุเต้นระบำ ได้เวลากลับสู่ที่พักโรงแรมนิวยอร์ค ยะโฮบารู
28 มกราคม 2554
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กัวลาลัมเปอร์  รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางต่อถึงดิวตี้ฟรี แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี เดินทางกลับเข้าสู่พิธีการตรจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศไทย เดินทางต่อมุ่งสู่นครศรีธรรมราช แวะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ด่าน เดินทางถึงบ้านที่ร่อนพิบูลย์เวลา 00.30 นาฬิกา ถึงบ้านรีบอาบน้ำ นอน เหนื่อยมาก ๆๆๆๆๆ แต่ก็สนุกได้ประสบการณ์เพียบเลยค่ะ

1 ความคิดเห็น: