วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6
ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนบล็อกและสร้างบล็อกเป็นของตนเองได้เรียนรู้เทคนิคการทำบล็อกสำหรับมือใหม่ ถึงได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ สามารถเก็บประสบการณ์ไว้ในบล็อก และผู้อ่านทุกคนที่มาเยี่ยมชมบล็อกก็เสนอความคิดเห็นได้ จะเห็นได้ว่าผลดีของการสร้างบล็อกนี้สามารถออกแบบดีไซน์บล็อกขึ้นมาเองทั้งหมด ทำให้บล็อกนั้นดูมีความแตกต่าง เนื้อหาของบล็อกเป็นสิ่งที่ผู้อ่านใส่ใจใคร่รู้ ผู้เขียนต้องใส่ใจผู้อ่าน มากกว่าใส่ใจตัวเองและ ใส่ใจ comment ที่มีเข้ามาเพราะบล็อกสามารถใช้ประโยชน์ของการสื่อสาร ได้ด้วยระบบ comment ในตัวเอง บางครั้งเราอาจได้ประโยชน์ จาก comment ที่สำคัญใส่ใจในมาตรฐานของเว็บไซต์ขนาดของภาพประกอบบทความไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่งฉันท์ใด บล็อกย่อมงามเพราะดีไซน์และภาพประกอบ  ส่วนผลเสียเปรียบเสมือนดาบสอบคมต่อผู้อ่านเพราะเป็นระบบอิสระ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง-กลั่นแกล้งจากเพื่อน ทำให้เสียสุขภาพ เวลาที่ใช้อินเตอร์เนตเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้ขยับเคลื่อนไหว

2 ความคิดเห็น:

  1. อาจารย์ได้ตรวจงานแล้วพบว่า ระบบข้อมูลของสถานศึกษาและนวัตกรรมที่ใช้เป็นอย่างไร นักศึกษายังไม่ตอบในหัวข้อนี้ควรตอบด้วย

    ตอบลบ